Nieuwe uitgave

Anarchisme in de lage landen

Redactie, geplaatst op 22 oktober 2017


Bij Kelderuitgeverij verscheen onlangs Anarchisme in de lage landen door Thom Holterman. Het anarchisme is van alle tijden. Het is en blijft een stimulans voor de autonome vrije geest. Het anarchisme is geen vastomlijnd stelsel maar een libertair potentieel dat in haar verschillende vormen een groot aantal personen geïnspireerd heeft. Zo vind je ook bij voorlopers als Spinoza en Erasmus libertaire gedachten.

Thom Holterman schetst in dit boek vijf portretten van Nederlandse anarchisten, zet hun ideeën uiteen en bespreekt vervolgens vijf libertair georiënteerde bewegingen aan de hand van hun woordvoerders.

Hoe het anarchisme ook wordt uitgewerkt, de libertaire gedachten kennen een aantal constanten, vaste punten die het kenmerken en die steeds terugkeren; punten als de vrije gedachte en de vrije organisatie. Anarchisme is een kritische en subversieve kracht gericht tegen de gevestigde orde en tegelijkertijd is het een opbouwende kracht voor een andere, een libertaire orde. Je kunt hierin een kritisch potentieel en een creatief of constructief potentieel onderscheiden, die niet los van elkaar staan.

Op eenzelfde wijze kun je naar het recht kijken, in kritisch, subversief opzicht en in constructief opzicht. Zo werkt de auteur het begrip libertair recht uit. Hij laat zien dat de afspraken die mensen onderling maken om tot samenwerking te komen van een andere orde zijn dan de wetten die ons door de staat worden opgelegd.

De lage landen kenden diverse libertaire cultuurkringen als het revolutionaire syndicalisme, productieve associaties, het christen-anarchisme, de ‘Neem en eet!’ beweging, ondermijnend verzet en antimilitarisme en Provo en de ‘speelse revolte’. In deze kringen komen steeds bepaalde constanten naar voren die door het  anarchisme bepaald worden. Kenmerkend zijn verder haar kritische en constructieve  potentieel.

Nieuwe uitgave

Krekeldoof en andere gedichten

Redactie, geplaatst op 22 oktober 2017


J.H. (Ko) van Geemert (1950) publiceerde in de jaren zeventig gedichten in tijdschriften als De Gids, Hollands Maandblad, Gedicht, Avenue Literair; later in De Zingende Zaag en Tirade. Er verschenen vijf (niet meer verkrijgbare) poëziebundels, de laatste verscheen in 2005.

De gedichten van Van Geemert zijn toegankelijk, en poëtisch in het vermogen een beeld op te roepen, een stemming; soms raadselachtig, maar altijd een uitnodiging aan de lezer om ‘mee te beleven’ met de dichter.

Het zijn uitsnedes uit het leven van de dichter, herinneringen aan de jeugd, momenten tijdens verre reizen. Ver weg maar ook om de hoek, in een gedicht over de Plantagebuurt, met zijn gebutste historie.

Krekeldoof en andere gedichten verscheen bij Uitgeverij De Republiek.

Nieuwe uitgave

Reynders; Legendarisch café op het Leidseplein

Redactie, geplaatst op 21 oktober 2017


Café Reynders: Pleisterplaats van ‘extreme figuren’, trefpunt van een paar generaties bohémiens op het Leidseplein. De herinneringen aan de ‘gouden tijd’ zijn gestold in dagboeken, romans, gedichten, liedjes, foto’s, tekeningen en schilderijen. Ko van Geemert en Paul Arnoldussen hebben deze literaire en artistieke ‘memorabilia’ opgedolven. Met als belangrijkste bron het unieke Gastenboek van het café, waarin elke zichzelf respecterende bezoeker zijn zegje deed dan wel zijn penseeltje hanteerde.

Wie kwam er niet? De beroemde journalist Joseph Roth dronk er zijn talloze jenevers. Willem Frederik Hermans foeterde er Harry Mulisch de tent uit en de Vijftigers zwoeren in Reynders samen tegen de ‘oude poëzie’.

Het Leidseplein is veranderd en Reynders dus ook. Maar het roemruchte verleden waart er rond en is niet uit te wissen.

Reynders verschijnt bij Uitgeverij De Republiek.

Nieuwe uitgave

99 ontmoetingen | rencontres

Redactie, geplaatst op 19 oktober 2017


“Vaak zijn er geen woorden voor wat je ziet. Ze zouden tekort doen. De dagelijkse betekenis van de dingen, die het geconditioneerde kijken eraan geeft, krijgt plots een andere waarde, roept slechts verwondering op. […] Een beeld spreekt ruimer dan woorden. Een beeld houdt zijn mond en ontmoet de kijker in stilte.” – Margarete Porete in 99 ontmoetingen | rencontres.

Met hulp van allerhande materialen die zich in de loop der jaren in haar atelier verzameld hadden, gaf Marijtje van der Horst het boek 99 ontmoetingen | rencontres uiteindelijk vorm. Ze maakte gebruik van diverse technieken: fotograferen, schilderen, tekenen, kleuren, perforeren, borduren, naaien, knippen, scheuren, plakken.

Uitgever studio mMdesign, tweetalige uitgave (Nederlands / Frans).