Nieuwe uitgave

Geen boek! Dertien sjachrijnige kwatrijne

Redactie, geplaatst op 30 april 2017


Op de van hem bekende toon laat Anton Korteweg in deze Geen boek! Dertien sjachrijnige kwatrijne zijn licht schijnen over diverse moderniteiten en eeuwige vragen:

Moest dan nou zo?

Vanuit het Niets kon het toch alle kanten op?
Waarom dan iets gemaakt dat wereld vreet,
met doorgaans niet om aan te ziene kop
en niet te stuiten lust zich voort te planten?

In het hart van het boekje bevindt zich een speciaal voor deze uitgave door Paul van der Steen getekende uitklapplaat waarop de dichter, souverein gezeten op zijn racefiets, de schepping aan zijn beschouwing onderwerpt.

Geen boek! Dertien sjachrijnige kwatrijne is uitgegeven door De Hof van Jan. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de dichter.

Nieuwe uitgave

Hans Arp – Zingend blauw

Redactie, geplaatst op 29 april 2017


Hans Arp (1886-1966), vooral bekend als beeldend kunstenaar, was ook een veelzijdig schrijver en dichter. Naar eigen zeggen had hij, als hij had moeten kiezen tussen beeldende kunst en schrijven, voor het schrijverschap gekozen. Schrijven en ‘beelden’ zijn bij hem nauw verbonden. In zijn gedichten en zijn proza spelen kleuren, vormen en collages een prominente rol.

Voor deze vertaling, van de hand van Ria van Hengel, is een keuze gemaakt uit de honderden gedichten die Arp tussen 1903 en 1966 publiceerde (selectie Antje Lohse en Ria van Hengel). Het is een chronologisch opgezette selectie die een beeld geeft van alle aspecten en fasen van Arps werk als schrijver. Behalve zelfstandige gedichten en enkele cycli als geheel, zijn ook cyclusdelen en twee prozastukken opgenomen.

Zingend blauw verschijnt bij Uitgeverij Vleugels.

Deze gehele zomer zijn er activiteiten omtrent Hans Arp:

Arp: the poetry of forms tentoonstelling in Kröller-Müller Museum, van 20 mei 2017 – 17 september 2017

Menschen-Worte – Componiste Astrid Kruisselbrink schreef het nieuwe werk Menschen-Worte op gedichten van Hans Arp (uit deze bundel). Als co-productie met het Kröller-Müller Museum wordt dit muziektheatraal concert uitgevoerd tijdens de expositie en volgt er een landelijke tournee (o.a. Winterswijk, Utrecht, Eindhoven, ’s-Graveland, Drachten, Eelde, Amsterdam).

Nieuwe uitgave

Op zaterdagmorgen na de lessen – L.H. Wiener

Redactie, geplaatst op 28 april 2017


Eind 2015 riep een jury waarin onder andere Adriaan van Dis en Arjan Peters zitting hadden het verhaal Op zaterdagmorgen na de lessen van L.H. Wiener uit tot het mooiste Nederlandse verhaal van na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is een in memoriam voor de 15-jarige leerlinge Saskia van den Mosselaar. Door terug te vertellen van de uitvaart naar de laatste ontmoeting met de leerlinge schrijft Wiener haar bij wijze van spreken weer tot leven.

Van dit verhaal is nu een afzonderlijke uitgave verschenen bij De Hof van Jan, waaraan is toegevoegd het verslag van die laatste ontmoeting tussen docent en leerling zoals Saskia van den Mosselaar die zelf beschreef in een brief aan een vriendin.

Nieuwe uitgave

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2016

Redactie, geplaatst op 23 april 2017


Onlangs is de 108ste editie van het jaarboek van Het Genootschap Amstelodamum verschenen. Hierin is onder andere te lezen hoe de familie Cromhout een fortuin vergaarde door de bouw van de meest vermaarde rijtjeswoningen aan de Herengracht in de 17de eeuw, nu het Bijbels Museum. 

Verder in het jaarboek ook een artikel over decoratieschilder Tjerk Reijenga en diens versieringen aan het Rijksmuseum en het Centraal Station, een onderzoek naar de rooimeesters die in de zestiende eeuw als eersten toezicht hielden op de bouwverordeningen, een speurtocht naar de leeuwen die ooit de gevel sierden van het Oudezijds Heerenlogement en een schets over de ‘citymarketing’ van Amsterdam sedert 1883.

Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het jaarlijks vier maandbladen en één jaarboek uit, organiseert het excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen. Het jaarboek wordt uitgegeven door Bas Lubberhuizen.