Nieuwe uitgave

De vreselijke vriendinnen van mijn moeder

Redactie, geplaatst op 21 maart 2019

De jaren ’70 leken in tal van opzichten radicaal. Dat geldt ook binnen de feministische beweging. Martine van Rooijen, dochter van die tijd, schreef een boek over de geschiedenis van het vrouwenhuis onder de veelzeggende titel De vreselijke vriendinnen van mijn moeder.

Voorjaar 1975 stapte moeder Margot het pas geopende vrouwenhuis in Groningen binnen. Ze was opgevoed tot moeder en huisvrouw, dus trouwde ze, kreeg kinderen, sleet haar dagen tussen vier muren en raakte in een steeds groter isolement. De stap naar het vrouwenhuis verbeterde haar leven ingrijpend, ook al moest dochter Martine destijds niet zo veel van de nieuwe vriendinnen hebben.

In dit boek vertelt Martine van Rooijen het verhaal van vrouwenhuis. Jaren van research en tal van interviews liggen ten grondslag aan dit boek. Ook beschrijft ze waar die radicalisering vandaan kwam, en geeft daarnaast aan wat het allemaal opgeleverd heeft. Dat maakt dit boek niet alleen interessant voor iedereen die het meemaakte, maar ook zeker tot een eye-opener voor de jongere generaties.

ISBN 9789054523703 | 148 pagina’s | €19,99

Verschenen bij Uitgeverij Passage.

Nieuwe uitgave

Rechtsstaat in verval

Redactie, geplaatst op 20 maart 2019

Donkere wolken pakken zich samen boven onze democratische rechtsstaat. Deze dankt zijn bestaan aan een langdurig ontwikkelingsproces. De rechtsstaat biedt de mens emancipatie, rechten en vrijheden. Deze verworvenheden houden alleen stand als ze hun basis vinden in een institutionele orde. Instituties geven de maatschappij structuur op basis van gezag.

Echter, de institutionele orde, en daarmee de democratische rechtstaat, is in verval. Hét symptoom van dit verval is het populisme. Wat nu dreigt is dat populistische leiders onbelemmerd onvrede kunnen aanwakkeren. Rechtsstaat in verval biedt een uitgebreide analyse van een proces dat sluipend is begonnen, maar de rechtsstaat nu openlijk bedreigt.

In 2012 verscheen van Sybe Schaap Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen, dat leidde tot veel opschudding. Binnen een maand verscheen de vierde druk.

ISBN: 9789463400060 | 400 pagina’s | €28,90
Verschenen bij Uitgeverij Damon.
Nieuwe uitgave

nY#38: Hoe houden we het (niet) draaiende?

Redactie, geplaatst op 19 maart 2019

Hoe zou het zijn als de economie stopt met groeien? Onder de groeiende druk van de existentiële crisis die klimaatverandering zal teweegbrengen, grijpt nY in zijn nieuwe nummer naar een alternatief, dat niet langer is geschraagd op het idee van groei en accumulatie maar op een steady-state economy – een economie die stationair en in evenwicht is. De speculatieve vraag die gesteld wordt: welke esthetische vormen kunnen we ons verbeelden voor een wereld zonder groei?

Lees de hele inleiding hier.

nY #38 bevat bijdragen van Jonas Van der Slycken, Marc Kregting, Lucas Hüsgen, Quintan Ana Wikwso, Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp, Flora Bonfanti, Nomi Epstein, Mike Winter, Maya Felixbrodt, Dante Boon, Rutger H. Cornets de Groot, Bas Geerts, Laurine Verweijen, Mathijs Tratsaert, Fiep van Bodegom, Anne Marijn Voorhorst, Lietje Bauwens & Tristan.

Bestellen kan via het bestelformulier. nY is ook verkrijgbaar in de boekhandel. Zie hier voor de lijst met verkooppunten.

 

Nieuwe uitgave

Als de tijd daar is

Redactie, geplaatst op 17 maart 2019

In de roman Au moment voulu (Als de tijd daar is) van Maurice Blanchot wordt een bezoek beschreven van een ‘ik’ aan een vrouw die hij lang niet heeft gezien, en die samen met een gemeenschappelijke vriendin in een huis woont. Het is een radicale en bevreemdende roman, die een aantal conventies van de literaire roman doorbreekt. Zelden zal een lezer van een boek zo moeilijk kunnen doordringen in wat de taal beschrijft. En zal deze daardoor beseffen dat taal niet zo’n directe verbinding heeft met een werkelijkheid als men doorgaans denkt. De eerste dertig pagina’s gaan bijvoorbeeld over iets wat misschien drie seconden in beslag neemt: de verteller komt een huis binnen. Hij neemt zoveel tijd om alle indrukken, gedachten én hypothetische mogelijkheden te benoemen dat de taal hier de geschetste werkelijkheid geheel overwoekert. De taal, het vertellen, de manier waarop iets wordt verteld is duidelijk veel belangrijker dan het vertelde zelf. De taal speelt dus eigenlijk de hoofdrol in dit boek, zoals in alle boeken van Blanchot – en de nouveau roman in het algemeen. Het lijkt alsof er meer taal is dan werkelijkheid.

ISBN: 978 90 78627 65 4 | 88 pagina’s | € 23,95

Verschenen bij Uitgeverij Vleugels.