Nieuwe uitgave

Bittere tranen, goede moed

Redactie, geplaatst op 16 juni 2017


Op 8 juni verscheen de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey voor  de Senaatscommissie die de mogelijke banden van Trumps campagne met Rusland onderzoekt. Op 8 juni waren er verkiezingen in Groot-Brittannië, die spannender zijn geworden dan zich nog maar een paar weken geleden liet aanzien.

Bij de nieuwe uitgeverij STARFISH BOOKS verscheen op dezelfde dag Bittere tranen, goede moed van Joost Smiers, over de gevolgen van de verkiezing van Trump voor Europa. Dat dit een uiterst actueel thema is zal niemand betwisten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet zich onlangs ontvallen dat Europa meer op eigen benen zal gaan moeten staan. En de zojuist aangetreden Franse president Emmanuel Macron heeft gedreigd met eenzijdig ingrijpen in Syrië als Assad opnieuw chemische wapens inzet.

Smiers houdt een pleidooi voor het entameren van gesprekken tussen wat hij ‘écht links’ en ‘simplificerend rechts’ noemt, die elkaar zouden kunnen vinden in hun verzet tegen het neoliberalisme. Dit eerste boek van STARFISH BOOKS wordt als essay aangekondigd en heeft een onmisbaar activistische toon, het sluit met andere woorden aan bij de ambities van uitgever Menno Grootveld  die ook als vertaler en programmamaker werkzaam is.

Nieuwe uitgave

Twee kleine boekjes bij Hof van Jan

Redactie, geplaatst op 11 juni 2017


Bij de Hof van Jan verschenen onlangs twee nieuwe werkjes: Primo Levi van Frida Vogels en Vrouwen en kinderen eerst van Martin Michael Driessen. 

Frida Vogels, Primo Levi
In dit opstel beschrijft Frida Vogels de achtergrond van haar fascinatie voor het werk van Primo Levi dat zij grotendeels in het Nederlands vertaalde.
‘Auschwitz is het meest onmenselijke wat mensen mensen ooit hebben aangedaan; Auschwitz is geen uitzondering, maar regel […]’

Naast de tekst van Frida Vogels, gezet uit de Spectrum en in 100 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat, bevat het boekje ook twee portretten van Levi, speciaal voor deze uitgave gemaakt door Joke Hak.

Martin Michael Driessen, Vrouwen en kinderen eerst
In dit bijzondere verhaal neemt de schrijver van Rivieren de lezer mee op een cruise op een luxe schip. Ter hoogte van de Bermuda’s spelen zich vervolgens even dramatische als verrassende taferel af. Het verhaal toont weer een andere kant van het talent van de schrijver.
De tekst werd gezet uit de Gill en in 110 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het omslag werd ontworpen door Marlies Visser, op basis van tekeningen van Anke Knapper. Auteur, tekenaar en vormgever signeerden het boekje.

Nieuwe uitgave

Modernism: in print

Redactie, geplaatst op 10 juni 2017


Het boek Modernism: in print. Dutch Graphic Design 1917-2017, geschreven door Frederike Huygen verschijnt bij de tentoonstelling bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De publicatie behandelt het begrip modernisme in de Nederlandse grafische vormgeving aan de hand van drie beschouwingen over de periodes 1920-1940/45, 1945-1990 en de jaren 90 tot heden. Het modernisme wordt daarin gezien als een complex fenomeen dat betrekking heeft op vele aspecten van het vak: het is een stijl en een ontwerpmethode, maar het betekent ook vernieuwing, verzet en experiment, en staat voor idealisme en een mentaliteit.

Het boek is bijzonder rijk geïllustreerd met tal van voorbeelden uit de verzamelingen en archieven van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Van Frederike Huygen verschenen eerder bij Lecturis Schrofer Sketches en Wim Crouwel Modernist.

Blader het boek hier door.

Modernism: in print. Dutch Graphic Design 1917-2017 verschijnt bij Lecturis.

Recensie

Ooto ooto ooto boem

Door Jan Dietvorst, geplaatst op 9 juni 2017


Op 14 juni 1969 werd Jan Hanlo op zijn Vincent motor op de provinciale weg bij Valkenburg bij het inhalen door een tractor geschept. Twee dagen later overleed de schrijver in ziekenhuis Sint Annadal te Maastricht. Tractorbestuurder J.B. werd tot een boete van 330 gulden en drie maanden rijontzegging veroordeeld. Nagenoeg niet bekend is dat Hanlo op 21 januari 1938 een voetganger aanreed die enkele weken later aan zijn verwondingen overleed. Het nieuwe nummer van De God van Nederland staat vol met ongelukken.

Bob Polak en Frederik van der Kamp schrijven in het redactioneel: “Voor zover ons bekend bestaat er geen overzicht van de dood-per-ongeluk van Nederlandse schrijvers en dichters. Wel bestaan er boeken met necrologieën van schrijvers en boeken met begraafplaatsen van schrijvers. (…) Criterium voor onze inventarisatie van de dood-per-ongeluk is dat het (Nederlandstalige) slachtoffer op zijn minst één publicatie op zijn naam moet hebben staan. Verder richten wij ons uitsluitend op dodelijke ongelukken in de vorige en deze eeuw (en in vredestijd).”

Net als geluk valt het ongeluk de mens zonder aanleiding of reden toe. Het menselijk bestaan blijkt maar weer eens uiterst kwetsbaar bij lezing van de vaak bizarre berichten over aanrijdingen, verdrinkingen en vliegtuigongelukken. Monique Baars schrijft in dit 15e nummer van De God van Nederland over de lange steile trap die naar kunstenaarssociëteit De Kring leidt. Zij citeert penningmeester Rien Bazen: ‘Er zijn regelmatig mensen van de trap gevallen, maar nooit leden, hoogstens introducés.’

De God is sterk in speurwerk naar literaire trivia waar de meeste lezers nog nooit van hebben gehoord. In het tijdschrift staat een foto van Karel van het Reve die in de winter van 1970 uit zijn in het Leidse Rapenburg te water geraakte Austin Glider wordt geholpen. Het is opmerkelijk dat de foto werd gemaakt. Van de aanrijding van Hanlo is er ook een in het tijdschrift afgedrukt. W.F. Hermans is gefotografeerd met zijn linkerarm in verband na een val in de Brusselse metro. Het lijkt soms wel alsof de shock & awe van andermans ongeluk de toeschouwers niet alleen tot verslaglegging maar ook tot levensvreugde en optimisme aanzet. Het wachten is op de studie naar de sociologie en psychopathologie van de kijkersfile.

De God Van Nederland #15. Voor abonnementen ten bedrage van 30 euro (40 euro voor het buitenland) storten op rekening NL15INGB0004941252 ten name van Stichting Polak & Van der Kamp / Gebed Zonder End, Amsterdam.