Nieuwe uitgave

Martin Michael Driessen – Mijn eerste moord

Redactie, geplaatst op 19 maart 2018

‘Het kwam dus zo ik stond achter Japie en bedacht opeens dat het beter was als hij er niet meer was…’

In dit autobiografische verhaal doet Martin Michael Driessen in kinderhandschrift verslag van een ingrijpend voorval tijdens zijn kleuterjaren in het landelijke Bloemendaal.
Het als schoolschriftje uitgevoerde boekje heeft een oplage van honderd exemplaren.

Lees meer over Martin Michael Driessen in dit uitgebreide beeldende interview met hem uit weekblad De Standaard.

Gesigneerd door de auteur.
Het boekje kost € 9,00.
Verkrijgbaar bij uitgeverij Hof van Jan.

Recensie

Collage als karaktermoord

Jan Dietvorst, geplaatst op 19 maart 2018

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Mary Shelley’s beroemde boek Frankenstein uitkwam. Er wordt beschreven hoe wetenschapper Victor Frankenstein een menselijk schepsel maakt dat hem, als het tot leven komt, al bij de eerste aanblik met afschuw vervult. Het wezen roept hem ter verantwoording, Frankenstein is een boek lang voor zijn schepping op de vlucht. 

Aan de feitelijke samenstelling besteedt de fijnzinnige Shelley nauwelijks een halve bladzijde, maar in de beeldende kunst van de vorige eeuw zijn er tal van mogelijke voorbeelden van  bricolage met lichaamsdelen. Bij Picasso natuurlijk. Maar ook in het werk van Francis Bacon en Asger Jorn. Met de collages van Heartfield, Höch en Max Ernst  beleefde deze manier van het samenstelling van mensen uit afzonderlijke onderdelen een voorlopig hoogtepunt. Jos Houweling werkt in die rijke traditie; bij uitgeverij Voetnoot verscheen onlangs zijn Bal & Voet.

De 200 op de computer gemaakte scènes spelen zich allemaal op het voetbalveld af. Maar als  hypothetische Marsbewoner krijg je geen idee met welk doel iedereen zich op die groene ondergrond beweegt. Ze zijn met velen, maar iedereen is toch vooral met zichzelf bezig. Ze zijn vreemd verkleed – allen in korte broek – en vrijwel altijd opgewonden. De uitgestrekte ledematen bewegen onafhankelijk van het lichaam, dat wat gezicht heet is zo mogelijk nog expressiever van uitdrukking. De bal is er wel, maar die is van geen belang. Er vliegen boven de grasmat allerlei voorwerpen door de lucht; etenswaren, sokken, opgezette dieren, huisraad,  stukken verband. Het is een wereld waarin – alweer – geen normaal mens voor komt.

Jos Houweling heeft een grote reputatie als docent. Hij wist te voorkomen dat tal van tegenwoordig toonaangevende kunstenaars van kunstacademies werden weggestuurd. In de luwte werkte hij aan een opmerkelijk oeuvre, als Californische pop-art had hij er bijvoorbeeld beslist beroemd mee kunnen worden. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse kunstwereld.

Welke is nu de overeenkomst tussen de kunstenaars/mensenmakers Jos Houweling en Mary Shelley? Het ‘monster’ van Shelley beschikt over een sterk moreel besef en andere positieve menselijke eigenschappen. Het is in dat opzicht opmerkelijk dat de zeer vaardige Victor Frankenstein in tegenstelling daarmee een lelijk schepsel van zijn helper heeft gemaakt. Afstotend zijn die zogenaamde voetballers in Bal & Voet ook. Over het moreel gehalte van Houweling’s  schepsels wordt niets bekend, soms vermoed je op het veld een pathologische ruziezoeker. Zijn Comedy of Errors is een absurd en vindingrijk grafisch ballet en je vraagt je af of een Ajax fan ook van deze kunst kan genieten. Zoals in Bal & Voet zie je het heilig verklaarde voetbal nooit. De spelers zijn onder zijn handen een fatale grens overgegaan; ze lijken allemaal krankzinnig te zijn geworden.

Uitgeverij Voetnoot, 2018,  204 bladzijden, 21 x 29,7 cm, 35 euro.

Onder andere te koop bij bol.com

 

Nieuwe uitgave

High Society

Redactie, geplaatst op 15 maart 2018

Het Rijksmuseum viert de voltooide restauratie van twee prachtige portretten van Rembrandt van Rijn, de uitbundig geklede Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Dit vieren ze met een uitgebreide tentoonstelling gewijd aan levensgrote portretten van de welgestelde hogere stand.

Door de eeuwen heen hebben machtige monarchen, excentrieke aristocraten en fabelachtig rijke burgers portretten van zichzelf gemaakt in al hun pracht. Bij voorkeur ‘levensgrote, staande portretten door ’s werelds beroemdste schilders.

Dit boek presenteert uitzonderlijke levensgrote staande portretten van de grote meesters, waaronder Lucas Cranach de Oude, Anthony van Dyck, Frans Hals, Claude Monet, Edvard Munch, Rembrandt van Rijn en Diego Velázquez. De curator van het Rijksmuseum, Jonathan Bikker, beschrijft de geschiedenis, vorm en functie van deze portretten en geeft een biografie met veel sappige roddels over de zittenden, en in dit geval vaak staanden.

Het boek bevat de prachtige portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit die onlangs zijn verworven door het Rijksmuseum en het Louvre.


Rembrandt van Rijn, ‘Portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit,’ 1634. Olieverf op doek, staande rechthoek 207 x 132 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. [afbeelding overgenomen van https://www.rijksmuseum.nl/nl/marten-en-oopjen]

ISBN 978-94-6208-426-1
Tekst: Jonathan Bikker | Design: Irma Boom
Paperback | 22 x 30 cm | 136 pagina’s
Uitgever: Rijksmuseum Amsterdam
Onder andere te koop bij dit webadres van Nai010 Uitgevers

Recensie

Vladislav Vančura – Herberg ‘De goed luim’

Guus Bauer, geplaatst op 13 maart 2018

Een schrijver die toonaangevend was in de tijd van het Interbellum in Tsjecho-Slowakije is Vladislav Vančura (1891 – 1942). Hij zou wat moeilijker toegankelijk heten, lastig te vertalen zijn. Daar is het ondanks zijn immense populariteit in eigen land ook niet veelvuldig van gekomen. Maar van ontoegankelijkheid is zeker in de bundel Herberg ‘De goed luim’ niets te merken. Net als in de novelle Een grillige zomer zijn de teksten taaleigen en geestig op een onderhuidse wijze, zinnenprikkelend zogezegd. Maar waar het idioom in de novelle wat verheven is, als een protest tegen ambtelijke jargontaal, zijn de drie goedgeluimde verhalen wat taalgebruik betreft aardser van karakter.

Het blijft opvallend hoe fris deze teksten nog overkomen. Nu, ja, liefdesperikelen zijn van alle tijden en de licht-ironiserende toon zorgt voor een aanstekelijke herkenbaarheid. Het zijn de mensen die voor allerlei strubbelingen zorgen. Maar er wordt niet al te zwaar aan getild. De verhalen beklijven door de fijne terloopsheid, de optimistische levensinstelling. De aarde draait toch wel door, wat we ook uitspoken met elkaar. Eigenlijk geldt wat er over Een grille zomer te zeggen viel ook voor Herberg ‘De goede luim’: ‘Een paar slagen van het rad van fortuin, van de liefde, en de status quo is na wat opschuddinkjes weer hersteld. Maar er is toch iets blijven hangen. Helemaal hetzelfde is het alledaagse niet meer. Het getuigt van een realistische, relativerende kijk van de schrijver.’

Het titelverhaal opent met een knipoog naar het waarheidsgehalte van proza. Toen al! Het zet gelijk de toon voor de ware verhalenverteller. Wat een fijne ironie, wat een zelfspot.

Wat er verteld wordt is vaak zo’n amusante nonsens dat niemand er zin in heeft geloof te hechten aan ware gebeurtenissen en niemand die ook leest. Zo gaat eerlijkheid naar de knoppen en worden allerhande verzinsels de hemel in geprezen. Sapperloot! De waarheid – lijkt het – heeft haar hoefjes verloren en strompelt nu achter de leugen aan, waarvan men toch altijd zei dat die snel wordt achterhaald.

We gaan terug naar het begin van de Dubbelmonarchie. En daar zijn ze weer, de fijne randfiguren die aan de herberg voorbijtrekken en er soms een kijkje komen nemen. Lapzwansen, lichtekooien, schooiers en zigeuners die de gezaghebbers graag een poets willen bakken. (En daardoor al gelijk op een zekere sympathie kunnen rekenen. Het kwajongensachtige gehalte van de gauwdieverij, het afzetten van de op geld beluste hoge heren. Sluwheid die blinde geldgier verslaat. Tot echte gruwelijkheden kwam het maar zelden. De veldwachters kuierden nog en gauwdieven renden het hazenpad.) Een van die sluwe lieden, een zigeuner van een jaar of achttien, negentien, komt de herberg binnen op zijn vrijersvoeten. Hij is knap en ook nog een mooiprater. Kletst zich als vanzelf binnen bij de dertigjarige waardin Isabelle. Maar er is ook nog een heksachtige schraapzuchtige vrouw die in de herberg woont, die met iedereen ruzie zoekt.

En dan doet ook de slachter Kabrhel de gelagkamer aan. Hij loopt de schooieren, heeft al twee jaar zijn beroep niet uitgeoefend, maar loopt stad en land af met een scharminkel van een fokbeer. Dat varkentje zorgt nog voor een paar centen. Zonder omhaal voegt hij Isabelle toe dat hij blijft eten en bij haar blijft slapen. ‘Je zou toch maar bang zijn in je eentje.’ De sneeuwstorm neemt in heftigheid toe. De slachter stuurt de jongen met een paar centen eropuit om een stuk vlees te halen bij een slager. Wonderwel gehoorzaamt het braniejoch. Een allerliefste jongen, maar in feite nog een groentje. Onderweg bedenkt hij een list. Hij vertelt dat de slager heeft gezegd dat Kabrhel helemaal geen slachter is maar een schoenlapper. Voor straf heeft hij een varkentje gestolen, vraagt aan Kabrhel zijn hakmes te leen.

Op dat moment spreekt de schrijver de lezer aan. ‘Een afgelegen plek, een sneeuwstorm een hakmes en zigeunerhanden waar bloed aan kleeft! Brr, hoe vaak is zoiets niet beschreven en hoe vaak hebben lezers juist op dit spannendste moment niet hun boek weggesmeten? […] genoeg is genoeg.’ Dat geeft het gevoel van de orale traditie, iemand die de vertelling keer op keer fijn heeft geslepen en dat nu in het café aan het vertellen is. Het vervolg laat zich raden. Isabelle en de zigeunerjongen zijn inderdaad door een misdaad aan elkaar verbonden, zoals hij bij binnenkomst al had voorspeld. Een heerlijke geschiedenis, opgedist als een ironische smartlap.

Ook in De scharensliep is er sprake van concurrentie op het gebied van de liefde. Het weer is opnieuw bar en boos, een metafoor voor de slechte maatschappelijke omstandigheden. Scharensliep Nikodém sukkelt door stad en land. Het is 1931 en de misère heeft ‘haar intrede in de wereld gedaan’. Voorheen was het allemaal zo simpel. Zodra het regenseizoen kwam ging je in een kroeg bij een kachel zitten of desnoods ergens in een hooiberg liggen. Maar ook dat is geen veilige haven meer. Vančura heeft slechts twee woorden nodig om te schetsen hoe normaliter de Boheemse kroegbaas een klant verwelkomt: met een ‘hartelijke verwensing’. Maar in de tijd dat Nikodém rondwaart is de waard zo afgespekt dat ook voor hem de bedelstaf dreigt en hij klaplopers liever met een stok het dorp uit jaagt. Doorweekt wil Nikodém er de brui aan geven, als hij plots een dak ziet verschijnen.

En dan volgt zo’n typisch aanstekelijke beschouwing van Vančura. ‘Het is in de wereld zo gesteld dat menselijke ontbering altijd van tijd tot door nieuwe hoop bij de kladden gegrepen wordt. Hoop priemt haar sporen dan nog in je zij wanneer je denkt ermee afgerekend te hebben.’ Ene Josefina, een mooie sloerie, heeft ook al onderdak gevonden in de schuur, niet veel meer dan een vlooienstal. Het is ieder voor zich, maar toch trekken ze nadien gezamenlijk op, worden door boeren van hun land gejaagd. Het zonderlinge duo. Zij met een klein neusje dat, ha, niet zou misstaan in een bontjas en hij met een enorme haakneus en dierlijke gezichtsbeharing. Vančura, een arts die nooit heeft gepraktiseerd, neemt het op tragikomische wijze op voor de kleine luiden, onderwijl zichzelf allerminst sparend. Is de kunstenaar, de schrijver immers niet ook een halve schlemiel, slechts behept met het wapen van de taal, van de ironie. ‘De kunstenaar die de charme en waarde van meisjes zo goed weet in te schatten.’

Ook in de armoede zijn er gradaties. Een kermisklant die bij een plek van verkommerden aankomt heeft een koetsje, een uitgemergeld paard en nog vijftig kronen in zijn zak. Er ontstaat een sluipgevecht om Josefina. Josefina vindt het wel best, houdt, haar voormalige beroep als lichtekooi in gedachten, beide heren vakkundig aan de lijn. Het verhaal heeft een mooie frappe aan het einde, waarbij het paardje een heldenrol speelt. De bruutheid verslagen door gewiekstheid, in zekere zin door liefde, ook voor het dier. Eind goed al goed.

Eveneens de titel van het derde verhaal, de derde novelle eigenlijk. Al is het de vraag voor wie alles naar tevredenheid verloopt. Een leraar klassieke talen op leeftijd heeft een jonge blom getrouwd. Hoe lang zal het duren voor zij zal ronddolen in ‘het heelal van de liefde’, en zal vallen voor een van zijn leerlingen. Hoe listig weet men in deze vertelling te bedotten. Maar kan de lezer werkelijk inzetten op het geluk van het nieuwe koppel? Het blijft een carrousel. Vančura laat zijn personages fijn tekeergaan tegen de gevestigde orde. En ergens boeken ze ook resultaat, al zijn het wel vaak pyrrusoverwinningen. Naar het leven getekend. Fijn laconiek geschreven.

 

Het boek is her-uitgegeven door: Pegasus.
Te verkrijgen bij o.a. bol.com.