Nieuwe uitgave

Plots hel het werd

Redactie, geplaatst op 23 oktober 2016

63_plotshel
Eind september 1916 werd ‘The Battle of the Somme’ in de Nederlandse bioscoopzalen vertoond. Het grootste kassucces uit de filmgeschiedenis tot dan toe beloofde beelden van de gelijknamige veldslag uit de Eerste Wereldoorlog die al maanden het nieuws beheerste. Voor het eerst werd getoond hoe het er ‘in de eerste vuurlinie’ aan toeging. Het was een echte hype. Net als in de geallieerde landen trok de film in het neutrale Nederland veel bezoekers. De Telegraaf vermeldde in zijn recensie welke Nederlandse prominenten uit het kabinet en de legertop voorstellingen hadden bijgewoond. Ook vele, vele duizenden burgers gingen hem zien. In Amsterdam kwam de politie eraan te pas om de massa in bedwang te houden. Dag na dag moesten duizenden kijklustigen teleurgesteld naar huis terugkeren omdat alle voorstellingen uitverkocht waren.

Centraal in Plots hel het werd staat het lange gedicht Het verhaal van den provinciaal van de schrijver/schilder Jacobus van Looy. In dit gedicht beschrijft Van Looy de enorme impact die de film op hem en andere toeschouwers had. Die impact wordt samengebald in de regel: “Plots hel het werd”.

“Net als Van Ostaijen in ‘Bezette Stad’ presenteerde Jac. van Looy de Eerste Wereldoorlog als een spektakelstuk dat finaal echter niet voor entertainment maar voor onthutsing zorgde.” (Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde en auteur van het bekroonde ‘Europa Europa!’. Over de dichters van de Grote Oorlog)

Naast een editie van de tekst van het gedicht (geschreven in het najaar van 1916) bevat het boek ook een aantal toegankelijke artikelen over de achtergrond en betekenis van de teksten en de manier waarop film/beeld door de oorlogvoerende landen werden ingezet als propagandamiddel in Nederland. De documentaire van Leo van Maaren op de bijgevoegde dvd brengt naast interviews met deskundigen de tekst van het gedicht, gelezen door Krijn ter Braak, samen met enkele originele filmbeelden.

Plots hel het werd verschijnt bij Uitgeverij Huis Clos.

Nieuwe uitgave

De man zonder haast

Redactie, geplaatst op 22 oktober 2016

Wap-De-man-zonder-haast-573x900
Eind november verschijnt de nieuwe dichtbundel van dichter/kunstenaar Hans Wap:
De man zonder haast. De 80 pagina’s dikke bundel bevat ongeveer 60 nieuwe gedichten die Hans Wap in de afgelopen jaren schreef, en tevens illustraties van zijn hand speciaal gemaakt voor deze publicatie. 

Voor deze bundel maakte Hans Wap een kleine zeefdruk, die samen met de bundel als luxe-editie wordt aangeboden, waar maar 50 exemplaren van bestaan.

Uitgeverij de Weideblik biedt de mogelijkheid om als sponsor in het colofon van de bundel vermeld te worden door in te tekenen op de luxe-editie of minimaal drie exemplaren van de gewone editie  vóór 31 oktober a.s. Meer informatie op www.weideblik.com.

Nieuwe uitgave

De man die van het Empire State Building sprong

Redactie, geplaatst op 21 oktober 2016

omslag Boris Vian
Als hij niet te ver sprong, kon hij in het voorbijgaan bij de mensen naar binnen kijken, wat hem amusant leek. Vanaf de tachtigste verdieping, als hij eenmaal een flink vaartje zou hebben. Hij haalde een pakje sigaretten uit zijn zak, verwijderde de tabak uit een ervan en gooide het vloeipapiertje in de lucht. De wind stond gunstig, het papiertje woei langs de gevel.

Tijdens de première van de verfilming van zijn boek Ik zal spuwen op jullie graf overleed Boris Vian (1920-1959) op zijn negenendertigste aan een zwak hart. Van de schrijver, dichter, zanger, trompettist, schilder, uitvinder, acteur, vertaler en journalist zijn alle romans in het Nederlands vertaald. Hij schreef daarnaast ook zo’n 45 verhalen, die in originaliteit en absurditeit niet voor de romans onderdoen, en misschien zelfs beter passen bij de ‘gehaaste schrijver’ die hij was – wellicht in een poging zoveel mogelijk uit zijn korte leven te halen. ‘Hij schreef zijn verhalen zoals je een jazzstuk componeert: er wordt een thema aangekondigd, gevolgd door de variaties op dat thema, en dat allemaal in drie minuten’, aldus Vian-kenner Gilbert Pestureau.

In deze bundel De man die van het Empire State Building sprong en andere verhalen zijn de twaalf meest fantasievolle verhalen van Vian bijeengebracht, die zich in hun absurditeit bewegen tussen humor en horror. De lezer maakt daarbij kennis met een aantal van de meer dan duizend personages die Boris Vian een rol liet spelen in zijn wonderlijke verbeeldingswereld.

De bundel verschijnt bij Uitgeverij Vleugels.

Recensie

Hypocrief

Door Jan Dietvorst, geplaatst op 20 oktober 2016

Hypocrief omslag
In april 1989 krijgt beeldend kunstenaar Koen Broucke van een in een zwart leren jas geklede Dominicaan de opdracht voor het maken van een reeks meditatiebeelden, abstracte voorstellingen die door contemplatie tot verlichting zouden kunnen leiden. Na enige tijd en speurwerk komt hij achter de echte initiator van deze ongebruikelijke opdracht, het is Jacques Loew, de beroemde televisie priester en voormalige dokwerker van de cisterciënzer abdij Notre Dame de Bonne Esperance in Eschourgnac Frankrijk. Voordat Loew antwoord kan geven over de noodzaak en betekenis van deze prestigieuze opdracht sterft hij.

En zo raakt er meer zoek. In Hypocrief, de uitgave die Broucke met uitgever René Franken maakte, wordt deze geschiedenis noodgedwongen teruggebracht tot een politionele recherche zonder corpus delicti. Zoek raakte de door Koen Broucke op uitvergrote litho’s van een zeventiende-eeuws gebedenboek geschilderde meditatiebeelden. Verdwenen waren de boeken die de kunstenaar van Loew in bezit had. Op het afleveradres – Groot Begijnhof 5, Gent – was bij navraag de zwart leer geklede Dominicaan Jean Jerome niet bekend.

Met dat wat er wel behouden is worden de gebeurtenissen in deze mooi uitgeven publicatie – een hybride van facsimile, kunstenaarsboek, catalogus en proces verbaal – opgeroepen. Dokwerker en prediker Loew is aanwezig in de herdruk van zijn Homélies et Catéchéses waarin de voorstudies van de meditatiebeelden en Broucke’s relaas van deze cold case als annex zijn afgedrukt.

De gedachte aan de kunstenaar als een koekoeksjong dringt zich op. De vraag of Koen Broucke meer is dan een ‘spirituele meeëter’ is te vinden in de prachtig gereproduceerde studies voor zijn ‘Imitatio Christi voor ongeletterden, of gewoon mensen van onze tijd, die geen wil meer hebben om teksten te lezen, te mediteren, bidden of met elkaar te converseren’. Broucke’s opvatting van abstractie is kleurrijk, atmosferisch en lyrisch. Het is verven over de rand van strenge geometrie. Je stelt je zijn verticale voorstellingen als vanzelf als groot tot zeer groot voor. De kunstenaar schrijft: “Nu en dan kwam er een heldere dagdroom voor. Veel lift scènes, scherpe beelden van zweef- en vliegtochten, klimmende grafieken…”

Hypocrief is een uitgave van Demian te Antwerpen en verschijnt ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van Koen Broucke in antiquariaat Demian. De oplage bestaat uit 33 genummerde en gesigneerde exemplaren en 17 geletterde en gesigneerde exemplaren met een origineel ontwerp van een meditatiebeeld van Koen Broucke, waarvan 14 exemplaren voor de handel.